top of page
Туршилтын дүн
Туршилтын дүн

GH шахмал түлш нь MNS 5679:2019, Сайжруулсан

ХАТУУ ТҮЛШ-ний стандартыг бүрэн хангаж байгаа нь

туршилтын үр дүнгээр харагдаж байна“Илч” шахмал түлшний “MNS 5679:2019 Сайжруулсан хатуу түлш”-ний стандартыг хангах техникийн шаардлагын туршилтыг олон улсад хүлээн зөвшөөрөгдсөн “ALS” лаборатори болон АМГТГ-ын харъяа Уул уурхай, Газрын тосны төв лабораторид тус тус шинжлүүлэв.

graphic.jpg
  • Илч шахмал түлшний Илчлэг нь стандарт утгаас 1.4 дахин буюу 44.4 %-аар илүү.

  • Илч шахмал түлшний Чийглэг нь стандарт утгаас 3.2 дахин буюу %-аар бага.

  • Илч шахмал түлшний Хүхэр нь стандарт утгаас 1.2 дахин буюу 17 %-аар бага.

  • Илч шахмал түлшний үнслэг нь стандарт утгаас 1.3 дахин буюу 21.8 %-аар бага.

  • Илч шахмал түлшний бат бэх нь стандарт утгаас 1.1 дахин буюу 13 %-аар
    илүү.

  • Илч шахмал түлшний дэгдэмхий нь стандарт утгаас 1.0 дахин буюу 4.1 %-аар бага.

Бүрэн шаталттай

Үнслэг багатай

Гал асах хугацаа

2 цагаар уртсана

Дахин боловсруулсан 

бүтээгдэхүүн

KakaoTalk_20190603_100247939.jpg
bottom of page