top of page

Ногоон бүтээгдэхүүн гэрчилгээ/“Green product” certificate/

Агаарын бохирдлыг бууруулах, дулаан алдагдлыг багасгах, цахилгаан эрчим хүч хэмнэх чиглэлээр санаачилгатай, үр дүнтэй ажилласан, шинэ техник технологи нэвтрүүлсэн иргэд, байгууллагуудад урамшуулал олгох шийдвэрийг Засгийн газраас 2011 онд гаргасан.

Энэхүү шийдвэрийн дагуу Агаарын бохирдлыг бууруулах үндэсний хорооноос шилдэг 6 байгууллагыг шалгаруулан нэрлэж, ногоон бүтээгдэхүүн гэрчилгээ болон дотоодын зах зээлд хэвлэл мэдээллийн хэрэгслээр бүтээгдэхүүнээ сурталчилах эрхээр урамшууллаа. Эдгээр 6 байгууллагын нэгээр “Гүүд Шэйринг” ХХК дулаан баригч бүтээгдэхүүнээрээ шалгарч “Ногоон бүтээгдэхүүн” гэрчилгээг 2 жилийн хугацаатай хүртэв.

In 2011, the Government decided to reward the best performed citizen and organization who introduce new technology to reduce air pollution and heat loss, and thus to save electricity and energy.

Accordingly, the National Commission of Air Pollution Reduction announced the best 6 organizations, and issued a certificate of “Green Product” to grant a right to promote its products through media. Good Sharing LLC was selected and G-Saver, our heat accumulator was awarded with a certificate of “Green Product” for 2 years.

Comments


Featured Posts
Recent Posts
Archive
Search By Tags
No tags yet.
Follow Us
  • Facebook Basic Square
  • Twitter Basic Square
  • Google+ Basic Square
bottom of page